Bruksvilkår

1. Allment

Les gjennom vilkårene nøye. Ved å registrere deg eller benytte Timmas bestillingstjeneste, godtar du disse brukervilkårene (heretter "vilkår"). Timma utvikles av Timma OY; organisasjonsnummer: 2412479-6; Adresse: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsingfors; E-postadresse: hei@timma.no Timmas reservasjonstjeneste ("Timma-tjenesten") fra Timma Oy ("Timma") er en nettbestillingstjeneste hvor kunden ("du") kan kjøpe tjenester som tilbys av tredjepart ("forhandlere"). Dersom du er under 18 år, må du ha godkjennelse fra en verge før du kan akseptere disse vilkårene. Dersom du ikke godtar vilkårene eller dersom du ikke har tillatelse til å handle på egne vegne eller på vegne av gruppen du representerer som part i denne avtalen, er du ikke berettiget til å benytte Timma-tjenesten.

2. Tjenesten

Formålet med Timma-tjenesten er å skape et møtested mellom kunder og forhandlere via Internett. Bruk av Timma-tjenesten krever registrering. Timma står ikke bak markedsføringen eller salg av tjenestene som finnes tilgjengelig gjennom Timma-tjenesten. Dette siden forhandlerne selv tilbyr sine tjenester med hjelp av Timma-tjenesten. Timma fungerer som en bestillingstjeneste for forhandlernes tjenester. Vi formidler også betalinger forbundet med disse, siden betalingen for tjenestene skjer gjennom Timma-tjenesten. Disse vilkårene gjelder rangert foran forhandlerens egne bestillingsvilkår og/eller forhandlerens vilkår. Timma er ikke bundet til forhandlerens bestillingsvilkår eller deres øvrige vilkår. Ved å bestille og/eller betale for tjenester gjennom Timma-tjenesten, binder du deg til å løse ut tjenester du har bestilt og/eller betalt for. Bestillingen er alltid bindende. Den kan ikke avbestilles gjennom Timma-tjenesten. Ta kontakt med forhandleren direkte, dersom du ønsker å endre tidspunktet for den bestilte tjenesten (forhandleren er ikke forpliktet til å tilby et nytt tidspunkt eller refundere det betalte beløpet). Dersom bestillingen kanselleres grunnet sykdom, har kunden rett til å få pengene tilbake. Ved sykdom bør varselet gå direkte til adressen hei@timma.no. Kunden må også vedlegge en godkjent legeerklæring. Kortbetalinger formidles gjennom Stripe Payments Europe Ltd. Timma formidler mottatte betalinger til forhandleren av den aktuelle tjenesten. Timma er ikke ansvarlig for tjenester forhanderen tilbyr eller detaljer relatert til disse tjenestene, slik som innhold, kvalitet, garanti eller øvrige vilkår. Du bør ta opp alle klager og spørsmål (som avbestilling eller endring av bestilt tid) relatert til tjenester bestilt via Timma-tjenesten direkte med forhandleren. Både forhandleren og Timma kan sende deg markedsføringsmeldinger om tjenesten eller lignende tjeneste, dersom du har samtykket til dette. Forhandleren er ansvarlig for sin egen part, slik som registerføring, når det gjelder å følge lovgivning relater til personopplysninger. Timma har rett til å endre Timma-tjenesten når som helst. Du er ansvarlig for å ha nødvendig utstyr, programvare og datanettverk som kreves for å benytte Timma-tjenesten.

3. Brukervilkår

Timma fungerer som en bestillingstjeneste for forhandlernes tjenester. Vi formidler også betalinger forbundet med disse, siden betalingen for tjenestene forgår via Timma-tjenesten. Disse vilkårene gjelder rangert foran forhandlerens egne bestillingsvilkår og/eller forhandlerens vilkår. Timma er ikke bundet til forhandlerens bestillingsvilkår eller forhandlerens øvrige vilkår. Ved å bestille og/eller betale for tjenester gjennom Timma-tjenesten, binder du deg til å løse ut tjenesten du har bestilt og/eller betalt for. Bestillingen er alltid bindende og kan ikke avbestilles gjennom Timma-tjenesten. Ta kontakt med forhandleren direkte, dersom du ønsker å endre tidspunktet for den bestilte tjenesten (forhandleren er ikke forpliktet til å tilby et nytt tidspunkt eller refundere det betalte beløpet). Dersom bestillingen kanselleres grunnet sykdom, har kunden rett til å få pengene tilbake. Ved sykdom bør varsel gå direkte til adressen hei@timma.no, og kunden må vedlegge en godkjent legeerklæring. Kortbetalinger formidles gjennom Stripe Payments Europe Ltd. Timma formidler mottatte betalinger videre til forhandleren av den aktuelle tjenesten. Timma er ikke ansvarlig for tjenester som tilbys av forhandleren eller detaljer relatert til disse tjenestene, slik som innhold, kvalitet, garanti eller øvrige vilkår. Du bør ta opp alle klager og spørsmål (som avbestilling eller endring av bestilt tid) relatert til tjenester bestilt via Timma-tjenesten direkte med forhandleren. Både forhandleren og Timma kan sende deg markedsføringsmeldinger om tjenesten eller lignende tjeneste, dersom du har samtykket til dette. Forhandleren er ansvarlig for sin egen part, slik som registerføring, når det gjelder å følge lovgivning relater til personopplysninger. Timma har rett til å endre Timma-tjenesten når som helst. Du er ansvarlig for å ha nødvendig utstyrt, programvare og datanettverk som kreves for å benytte Timma-tjenesten.

4. Timmas rett til å benytte informasjon

Ved å benytte eller registrere deg hos Timma-tjenesten overleverer du Timma Oy informasjon om deg selv (som kontaktinformasjon) basert på ditt eget samtykke. Forhandleren av tjenesten du har bestilt ser personinformasjonen du har oppgitt i Timma-tjenesten, og den informasjonen som forhandleren selv har lagt inn om deg. Denne informasjonen er forhandlerens ansvar både når det gjelder bruk og lovlighet. Timma har rett til å benytte all informasjon som opprettes i forbindelse med registrering og bruk av Timma-tjenesten for å kunne levere Timma-tjenesten, utbedre mulige feil, utvikle og endre Timma-tjenesten samt oppfylle og benytte rettigheter og forpliktelser som oppstår i forbindelse med vilkårene (eksempelvis ved å kontakte deg om eventuelle problemer). Videre har Timma rett til å benytte informasjonen din til markedsføringsformål, så fremt du har samtykket til dette. Timma har også rett til å fritt benytte informasjon som oppstår som følge av bruken av Timma-tjenesten i forbindelse med utvikling og markedsføring av Timmas virksomhet. Timma kan bl.a. benytte informasjon fra Timma-tjenesten for å lage statistikk fra bestillinger gjort med Timma tjenesten, kunder og øvrig, som ikke avdekker individuelle identiteter. Timmas brukervilkår fortsetter selv etter av vilkårene har opphørt.

5. Bruk av innloggingsopplysninger og informasjonskapsler

Personvernerklæring

6. Timmas ansvar

Timma har ikke ansvaret for de produktene eller tjenesten som du benytter gjennom bestilt/kjøpt tid. Forhandlere tilbyr deg produkter eller tjenester i deres eget navn og med egne påløpte kostnader. Timma har ikke, ut over det som er angitt i vilkårene, noen erstatningsplikt for eventuell skade som har oppstått for deg som følge av at forhandleren ikke har innløst eventuell bestilt/kjøpt tid, produkt eller tjeneste samt dersom disse ikke oppfyller forventningene dine. Videre har Timma ingen erstatningsplikt dersom forhandleren går konkurs eller for skader som forårsakes grunnet det samme, som faller under øvrige bestilte/kjøpte tider, produkter eller tilknyttede omstendigheter relatert til Timma-tjenesten. Timma refunderer aldri indirekte skader eller tap. Timma leverer Timma-tjenesten som den er, og gir ingen garanti for at Timma-tjenesten kan benyttes uten avbrudd, feil eller at all informasjon og annet materiell tilgjengelig gjennom Timma-tjenesten er fri for virus eller skadelige effekter, med mindre dette fremkommer av gjeldende lovgivning. På tross av at Timma forsøker å tilby deres tjenester uten tekniske forstyrrelser, kan det under spesielle omstendigheter forekomme at din mulighet til å benytte Timma-tjenestens sider begrenses eller tidvis stoppes. Dette ved omstendigheter som for eksempel: vedlikehold, videreutvikling og andre forstyrrelser eller avbrytelser. Under visse omstendigheter er det også mulig at informasjon går tapt. Timma er ikke ansvarlig for tilgangen til Timma-tjenesten og kan ikke garantere at tekniske feil eller tap av informasjon ikke forekommer. Timma forbeholder seg retten til når som helst å endre, redusere nettsidens funksjoner eller avslutte dens virksomhet. Timma forbeholder seg retten til å endre på viste materialer på nettsiden, og har ikke ansvar for dens innhold, informasjon på sidene, omtaler eller omtalenes riktighet, saklighet og pålitelighet, samt at disse ikke nødvendigvis representeres Timmas mening. Registrering på Timma-tjenesten kan skje gjennom tredjeparter (slik som Facebook), tilbudte tjenester eller brukergrensesnitt. Videre kan Timma-tjenestens sider inneholder koblinger til andre sider enn de som opprettholdes av Timma. Disse koblingene er kun for referanse. Timma overvåker ikke denne type nettsider og er heller ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene, deres bruk eller sidenes gjeldende brukervilkår. Koblinger som tilbys av Timma-tjenesten til disse sidene betyr ikke at Timma aksepterer materiell som tilbys på disse sidene eller at et eventuelt samarbeid gjøres med deres operatører.

7. Gyldighetstid og forandringer i vilkårene

Du kan avslutte din bruk av Timma-tjenesten når som helst, ved å avslutte registreringen din på Timma-tjenesten. Dette gjøres ved å melde en oppsigelse til Timma på e-post (hei@timma.no). Timma kan når som hest avslutte din bruksrett av Timma-tjenesten, ved å sende et varsel minst tretti (30) dager før oppsigelsen. Timma kan endre disse vilkårene når som helst. Du godkjenner de nye vilkårene dersom du fortsetter å benytte Timma-tjenesten etter endringen av vilkårene, eller ved å godkjenne dem. Dersom du ikke godkjenner endringene, har du rett til å når som helst avslutte bruken av Timma-tjenesten som forklart ovenfor. Timma kan umiddelbart avslutte din bruksrett av Timma-tjenesten, dersom du bevisst bryter mot Timmas vilkår. Når Timma-tjenestens bruk eller bruksrett slutter, forblir de vilkår gjeldende som på grunn av deres natur også må gjelder etter avsluttet bruk eller bruksrett.

8. Uoverkommelige hindringer

Timma har ikke ansvaret for forsinkelser, feil eller skader som skyldes forhold utenfor Timmas rimelige råderett. Dette er hendelser som Tima på rimelig måte ikke kan påvirke basert på omstendigheter eller forbindelser og følger som Timma med rimelighet ikke har kan unngå eller overkomme. Eksempel på slike hendelser er: naturkatastrofer, uvanlige værforhold, brann, jordskjelv, terroristangrep, el- eller linjeforstyrrelser, forstyrrelser i Internett eller øvrig, slik som nettverk, datatrafikk, IT-angrep, streik, aksjoner ved arbeidsforhandlinger eller bestemmelser fra myndigheter. Aksjoner ved arbeidsforhandlinger anes som en uoverkommelig hindring selv om Timma selv skulle være mål for disse, eller være del av dem. Selv underleverandører som møter uoverkommelige hindre anses å være en uoverkommelig hindring.

9. Overføring av rettigheter

Du kan ikke overføre dine brukerrettigheter til en tredjepart uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Timma. Timma har rett til å flytte Timma-tjenesten og dens produksjon og vilkår, og følgelig også tilhørende rettigheter og forpliktelser, til hvilken som helst tredjepart uten ditt samtykke.

10. Gjeldende lov og rettssted

Dersom noen av avtalens punkter konstateres ugyldig, forblir alle øvrige vilkår gjeldende. Partene bør forandre det ugyldige punktet og tolke vilkårene på en slik måte at den opprinnelige meningen beholdes i så stor grad som mulig. Tvister og uenigheter basert på denne avtalen er underlagt finsk lovgivning. Alle tvister forsøkes først løst gjennom forhandling. Dersom ikke enighet oppnås, løses tvister i Helsingfors tingrett. Forbrukerkrav mot Timma som baseres på forbrukerloven, kan også undersøkes hos tingretten hvis jurisdiksjonen dekker forbrukerens hjem eller faste bostedsadresse.

11. Bruksvilkår for samtlige kampanjekoder

Kampanjekoder kan kun benyttes en gang per person. Opprettelse av flere kontoer av samme person, i et forsøk på å misbruke kampanjekoder, er forbudt.