Alle priser er fra priser

  • Hvem som helst
  • For brukeren kan man ikke booke tjenesten via nettbookingen. Du kan kontakte salongen direkte på telefon 98893762 // 92816389.

    For brukeren Dessverre tillater ikke lenger nettbookingen det valgte tidspunktet. Kontakt salongen direkte å telefonnummeret 98893762 // 92816389.