Registeruttag

Registret i Timma Oy:s bokningssystem används i enlighet med personuppgiftslagens 10§.

1. Upprättshållare av registret

Timma Oy; organisationsnummer: 2412479-6; Adress: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsingfors; Epost: info@timma.se

2. Kontaktperson för registret

Lauri Orkoneva, lauri@timma.fi

3. Registrets Namn

Timmas bokningssystem

4. Registrets bruksändamål och informationskällor

Information om registrerade använder samlas. Samlade personuppgifter används för Timma Oy:s samt tjänsteleverantörens upprätthållande av relationer mellan kundens kund samt möjliggörande av den kontakt som tjänsten kräver. Ifall ett faktureringsförhållande gäller mellan kunden och upprätthållaren kan kundinformationen även användas för detta ändamål. Informationen kan även vidarebefordras för tredje parters användning, ifall det är nödvändigt för kundförhållandet och hanteringen av redan upprättade köpavtal. Timma och tjänsteleverantören kan även skicka marknadsförings- och övriga informationsmeddelanden till kunden. Kunden kan vägra dessa meddelanden under egna inställningar, via länk i e-post, eller genom en anmälan per e-post till adressen info@timma.se.

5. Registrets informationsinnehåll

Till registret sparas följande information: Namn, e-post, adress (möjligtvis), telefonnummer (möjligtvis), kön (möjligtvis), födelseår (möjligtvis), basinformation kring betal-kontot som kunden innehaver, som för- och efternamn och identifikation, språk, information om kundmeddelandens emottagande per e-post och SMS, senaste inloggning, senaste utförda redigering av information, utförda bokningar, anteckningar och extra information för bokning, samt övrig information, som exempelvis hårlängd.

7. Förvaring av information

Information förvaras så länge kundförhållandet fortsätter.

8. Skydd av information

Nätverkstjänsten som använder registret är skyddat med lösenord. Databasen samt serverdatorer är skyddade med brandväggar, lösenord och med övriga tekniska lösningar. Lösenord sparas ej på serverdatorn som sådan, utan förvaras skyddade med - tidsenligt ansedda - säkra metoder. Serverdatorn är i ett låst och övervakat utrymme. Ingen är säker från hackers. Ifall intrång som påverkar dig eller dina användare sker i våra system anmäler Timma det snarast möjligt och berättar senare vilka motaktioner som vidtagits. Du bör hålla din inloggningsuppgift och ditt lösenord hemligt från tredje parter.

9. Kontroll och nekanderätt

Kunden har rätt att granska information om sig själv, rätt att kräva korrigering av felaktig information, rätt att neka användning av information kunden tillhandahållit för direktmarknadsföring eller övrig användning. Kunden har i andra fall rätt att använda sig av informationen i enlighet med personuppgiftslagens skyddade rättigheter, ifall lagen inte bestämmer annat. Efterfrågan bör i första hand riktas till tjänsteleveratören och i andra hand till Timma Oy.

10. Cookies

Vi använder en Cookie-funktion på vår sida. En cookie är en liten, till användarens dator skickad och där bevarad, textfil som möjliggör internetsidors underhållare att känna igen en inloggad användare per session. Utan cookies kan tjänsten inte logga in användaren. Cookies orsakar ingen skada för användarens dator eller filer samlade på denna. Ifall en användare som besöker Timmas hemsida inte vill dela med sig av tidigare nämnd information med hjälp av cookies, erbjuder de flesta webbläsare frånkoppling av cookie-funktioner. Webbläsaren kan även ställas in så att den varnar användaren innan en cookie sparas. Det är dock bra att ta i beaktande att cookies är nödvändiga för korrekt funktion av sidor och tjänster som Timma underhåller.

11. IP-information

IP-adresser från besökare i Timmas bokningssystem sparas automatiskt till en logg, reserverad för dem. Loggen används för statistikändamål och felgranskning. Till loggen har endast personal från Timma Oy tillträde.

12. Länkar till andra www-sidor

Sidor upprätthållna av Timma Oy kan innehålla länkar till webbsidor upprätthållna av utomstående. Timma Oy svarar ej för dessa sidors innehåll eller säkerhet samt inte heller sidorna behandlar personuppgifter, lagenligheten eller ej. Timmas sida kan även innehålla funktioner relaterade till sociala medier såsom Facebooks gilla-knapp. Dessa funktioner kan samla information från dig såsom din IP-adress och information angående vilka sidor Du besökt samt lägga till en cookie i din webbläsare. För dessa funktioner gäller de register- och användarrättigheterna gäller för användning av Timma-tjänsten.