Booking

Avbestillingsfrister: microblading 72 timer, nytt sett vippe-extensions 48 timer, alle andre behandlinger 24 timer. Avbestill via mail/sms. Fakturering ved for sen avbestilling skjer via mail med forfallsdato neste dag. Ved betalingsunnlatelse blir faktura videresendt til inkasso for innkreving jmfr, norsk lovgiving. Er sykdom årsaken til for sen avbestilling må du likevel betale 50% av beløpet, med mindre du kan vise til legeerklæring.

  • Hvem som helst
  • For brukeren kan man ikke booke tjenesten via nettbookingen. Du kan kontakte salongen direkte på telefon 45414016.

    For brukeren Dessverre tillater ikke lenger nettbookingen det valgte tidspunktet. Kontakt salongen direkte å telefonnummeret 45414016.